Xử lý Asen

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ASEN KHÔNG DÙNG HOÁ CHẤT

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công nghệ và giải pháp xử lý Asen; tuy nhiên các công nghệ này thường phức tạp, đắt tiền, đòi hỏi kỹ năng cao, dùng nhiều năng lượng và hoá chất, cần bảo trì thường xuyên.

Bằng Phương pháp Hấp thụ với vật liệu IOCS. Công Ty Pernam đã xử lý thành công loại trừ Asen tại trạm nước ngầm Mỹ Thành Nam và An Thái Trung thuộc Cty TNHH MTV Cấp Nước Tiền Giang xuống dưới mức tiêu chuẩn theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng ăn uống QCVN 01:2009/BYT là 0.01 mg/l.

construction1

Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý Asen

Những ưu điểm của công nghệ xử lý Asen là:

  • Không dùng hóa chất, bền vững, thân thiện môi trường;
  • Vận hành, bảo trì bảo dưỡng đơn giản;
  • Suất đầu tư và chi phí vận hành thấp;
  • Thời gian thi công ngắn;
  • Sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.

construction1
Hình 2: Hệ thống xử lý Asen trạm Mỹ Thành Nam – Tiền Giang. Kết quả: chỉ tiêu As đầu vào 0.012 mg/l, đầu ra 0.005 mg/l.

construction1
Hình 3: Hệ thống xử lý Asen Nhà máy bia Heineken Tiền Giang. Kết quả: chỉ tiêu As đầu vào 0.014 mg/l, đầu ra 0.004 mg/l.