Xử Lý Nước Mặt

Công Nghệ Perfector

- Perfector-P công suất mỗi modul 1.200 m3/ ngày
- Perfector-R công suất mỗi modul 5.000 m3/ ngày
- Perfector-J công suất mỗi modul 25.000 m3/ ngày Learn More »

Công Nghệ Micro - Hydraulic

- Giải pháp tối ưu cho việc cải tạo nâng công suất, chất lượng nước sau xử lý.
- Nâng công suất trạm xử lý lên từ 2 đến 4 lần so với công suất hiện hữu;
- Hệ thống ổn định, vận hành đơn giản, chi phí đầu tư thấp.
- Tối ưu hoá trộn hoá chất, phản ứng tạo bông, giảm lượng hoá chất keo tụ trong quá trình xử lý;
- Hệ thống ổn định, vận hành đơn giản, chi phí đầu tư thấp. Learn More »

Xử Lý Độ Màu

- Lượng hạt ion cần thiết là thấp nhất có thể, giảm chi phí đầu tư.
- Độ màu đầu ra < 10 TCU đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.
- Vận hành và bảo trì đơn giản.
- Hệ thống rất ổn định vì không cần phải chỉnh nồng độ theo lưu lượng. Learn More »

Hệ Thống Di Động

- Chất lượng nước đầu ra đạt QCVN 01:2009/BYT.
- Thiết kế nhỏ gọn, công suất từ 5-20 m3/h.
- Tiết kiệm năng lượng.
- Tiết kiệm hóa chất, lượng PAC sử dụng 5-10 g/m3 nước.
- Linh hoạt trong lắp đặt.
- Kích thước container, dễ dàng vận chuyển Learn More »