Xử Lý Độ Màu

Ngoài ra, Pernam còn sở hữu công nghệ xử lý chất hữu cơ và màu của Hà Lan. Quy trình xử lý màu được tối ưu hoá theo kinh nghiệm của Công ty Vitens (Hà Lan) một đối tác lớn của Pernam.

Những ưu điểm:

 • Lượng hạt ion cần thiết là thấp nhất có thể, giảm chi phí đầu tư;
 • Độ màu đầu ra < 10 TCU;
 • Vận hành và bảo trì đơn giản;
 • Hệ thống rất ổn định;
 • Lượng muối để tái sinh tối ưu.
 • construction1
  Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý màu

  construction1
  Hình 2: Hệ thống xử lý màu An Nghiệp, Sóc Trăng

  construction1
  Hình 3: Hệ thống xử lý màu An Nghiệp, Sóc Trăng