Dịch Vụ Khác...

Giảm Thất Thoát Nước

Pernam có thể hỗ trợ công ty bạn phát triển mà không cần đầu tư vào mạng lưới phân phối. Nhờ chương trình “Nhân Viên Chăm Sóc”, chúng tôi có thể huấn luyện nhân viên của bạn cách quản lý giảm thất thoát nước hiệu quả hơn. Trung bình, nhà máy nước ở Việt Nam có tỉ lệ thất thoát nước 25% (hoặc hơn). Chúng tôi đã đạt được kết quả rất tốt ở nhà máy nước công ty HOWACO ở Trường Bình. Tỉ lệ thất thoát nước hiện tại của HOWACO là nhỏ hơn 7%.

Giảm Điện Năng Trạm Bơm và Mạng Lưới

Liên hệ Công ty để được tư vấn:

Phần mềm Quản Lý Tài Sản

Liên hệ Công ty để được tư vấn:

Rửa Riếng: Rửa Bằng Hoá Chất & Không Hoá Chất

Liên hệ Công ty để được tư vấn:

Súc Rửa Mạng Lưới

Liên hệ Công ty để được tư vấn:

Thiết Bị Lọc Asen Gia Đình Không Dùng Hóa Chất

Liên hệ Công ty để được tư vấn: