Xử Lý Nước Ngầm

Vĩnh Châu - Sóc Trăng


Địa Điểm Dự ÁN:

Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Amoni

Công Suất

2.400 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng - SOCTRANGWACO