Xử Lý Nước Mặt

TP Vĩnh Long, Vĩnh Long


Địa Điểm Dự ÁN:

TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector P

Công Suất

4.800 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP Cấp Nước Vĩnh Long