Xử Lý Nước Ngầm

Tân Kim - Long An


Địa Điểm Dự ÁN:

Tân Kim, Long An

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt, Mangan

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty TNHH Cấp Nước Hà Lan