Xử Lý Nước Mặt

Tam Kỳ, Quảng Nam


Địa Điểm Dự ÁN:

Tam Kỳ, Quảng Nam

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector R

Công Suất

10.000 m3/ngày

Khách Hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM