Xử Lý Nước Ngầm

Phú Tài


Địa Điểm Dự ÁN:

Phú Tài

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt, Mangan

Công Suất

6.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP Cấp Thoát Nước Bình Định