Xử Lý Nước Lợ, Nước Mặn

Phú Lợi - Sóc Trăng


Địa Điểm Dự ÁN:

Phú Lợi, Sóc Trăng

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Lợ, Nước Mặn - Xử Lý RO OPTIFLUX

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty TNHH MTV Cấp Nước Sóc Trăng - SOCTRANGWACO