Xử Lý Nước Ngầm

Oceanami, Bà Rịa - Vũng Tàu


Địa Điểm Dự ÁN:

Oceanami, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt, Mangan

Công Suất

1.200 m3/ngày

Khách Hàng:

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu