Xử Lý Nước Mặt

Mỹ Thọ - Đồng Tháp


Địa Điểm Dự ÁN:

Mỹ Thọ, Đồng Tháp

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector P

Công Suất

2.400 m3/ngày

Khách Hàng: