Xử Lý Nước Ngầm

Mỹ Thành Nam


Địa Điểm Dự ÁN:

Mỹ Thành Nam

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Asen

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty TNHH Cấp Nước Tiền Giang