Xử Lý Nước Lợ, Nước Mặn

Minh Tâm - Minh Châu, Kiên Giang


Địa Điểm Dự Án:

Minh Tâm - Minh Châu, Kiên Giang

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Lợ, Nước Mặn - Xử Lý RO OPTIFLUX

Công Suất

1.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP Cấp Thoát Nước Kiên Giang