Xử Lý Nước Ngầm

Nông Trại Dưa Lưới


Địa Điểm Dự ÁN:

Hớn Quản, Bình Phước

Công Nghệ:

Xử Lý Sắt, Mangan + RO cải tiến

Công Suất

1. Xử lý sắt, mangan. Cs: 25 m3/h
2. RO cải tiến. Cs: 7.2 m3/h (xử lý độ cứng và pH).

Khách Hàng:

Công Ty CP Phanco