Xử Lý Nước Mặt

Hồng Ngự - Đồng Tháp


Địa Điểm Dự ÁN:

Hồng Ngự, Đồng Tháp

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector P

Công Suất

2.400 m3/ngày

Khách Hàng:

Nhà Máy Cấp Nước Hồng Ngự