Xử Lý Nước Mặt

Hội An, Quảng Nam


Địa Điểm Dự ÁN:

Hội An, Quảng Nam

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector R

Công Suất

15.000 m3/ngày

Khách Hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

        

Video: Công Nghệ Perfector R Hà Lan Công Suất: 15.000 m3/ ngày đêm