Xử Lý Nước Mặt

Giồng Trôm - Bến Tre


Địa Điểm Dự ÁN:

Giồng Trôm, Bến Tre

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector P

Công Suất

2.400 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bến Tre - BEWACO