Xử Lý Nước Mặt

Chùa Phương Liên Tịnh Xứ


Địa Điểm Dự ÁN:

Chùa Phương Liên Tịnh Xứ

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector P

Công Suất

4.000 m3/ngày

Khách Hàng:

CÔNG TY TNHH THỦY THIÊN PHÚ AN