Xử Lý Nước Mặt

Chợ Lách - Bến Tre


Địa Điểm Dự ÁN:

Chợ Lách, Bến Tre

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Micro-Hydraulic

Công Suất

2.400 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bến Tre - BEWACO