Xử Lý Nước Lợ, Nước Mặn

Cát Bà - Hải Phòng


Địa Điểm Dự ÁN:

Cát Bà, Hải Phòng

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Lợ, Nước Mặn - Xử Lý RO OPTIFLUX

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP Cấp Nước Hải Phòng