Xử Lý Nước Mặt

Cam Lâm, Khánh Hòa


Địa Điểm Dự ÁN:

Cam Lâm, Khánh Hòa

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector R

Công Suất

5.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty Cấp Thoát Nước Khánh Hòa