Xử Lý Nước Ngầm

Bình Dương, Bình Định


Địa Điểm Dự ÁN:

Bình Dương, Bình Định

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Asen

Công Suất

1.200 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP Cấp Thoát Nước Bình Định