Xử Lý Nước Ngầm

Bến Cầu, Tây Ninh


Địa Điểm Dự ÁN:

Bến Cầu, Tây Ninh

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt, Mangan

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH