Xử Lý Nước Mặt

Bảo Lộc, Lâm Đồng


Địa Điểm Dự ÁN:

Bảo Lộc, Lâm Đồng

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector R

Công Suất

5.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng