Xử Lý Nước Mặt

Ba Chúc - An Giang


Địa Điểm Dự Án:

Ba Chúc, An Giang

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Micro-Hydraulic

Công Suất

4.000 m3/ngày

Khách Hàng: