Xử Lý Nước Ngầm

AOKI thủy sản, Kiên Giang


Địa Điểm Dự Án:

AOKI thủy sản, Kiên Giang

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt, Mangan + Độ Cứng

Công Suất

1.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP Cấp Thoát Nước Kiên Giang