Xử Lý Nước Ngầm

An Thái Trung


Địa Điểm Dự ÁN:

An Thái Trung

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Asen

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty TNHH Cấp Nước Tiền Giang