Xử Lý Nước Ngầm + Nước Mặt

An Nghiệp - Sóc Trăng


Địa Điểm Dự ÁN:

An Nghiệp, Sóc Trăng

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt, Mangan + Xử Lý Màu + Perfector R

Công Suất

10.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty Cổ Phần Nước Sóc Trăng - SOCTRANGWACO