Xử Lý Nước Ngầm

VBL Tiền Giang (Heineken)


Địa Điểm Dự ÁN:

VBL Tiền Giang (Heineken)

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Asen

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Heineken Việt Nam