TIN TỨC

NHÀ MÁY NƯỚC LAGI – MỘT DIỆN MẠO MỚI

Nhà máy nước Lagi được xây dựng từ năm 2001, tới đây gần 20 năm, các hạng mục xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn cấp nước cho toàn thị xã Lagi

Chất lượng nguồn nước thay đổi liên tục (độ đục và độ màu cao), hệ thống hiện hữu không thể đáp ứng được hoặc phải tốn rất nhiều hóa chất trong quá trình xử lý. Ngoài ra, hệ thống xử lý vận hành bằng tay, do Nhà máy chưa có hệ thống Scada, rất dễ sai sót trong quá trình vận hành.

Là Công ty phục vụ trong ngành cấp nước, hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp ảnh hưởng tới cộng đồng. Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận (BTWASECO) luôn chú trọng việc cải tiến công nghệ, nâng cấp, đầu tư mới trang thiết bị để tăng hiệu quả sản xuất, tự động hóa nhà máy, cải tạo chất lượng nước nhà máy tốt hơn nữa. Mặc dù, hệ thống xử lý hiện hữu cho chất lượng nước đầu ra đều đạt quy chuẩn, nhưng vẫn chưa đạt được như sự mong muốn của BTWASECO.

Trên cơ sở đó, BTWASECO quyết định đầu tư dự án tự động hóa và an toàn cấp nước Lagi cải tạo các hạng mục đã xuống cấp, nâng cao công suất, chất lượng nước, giảm chi phí vận hành và tự động hóa nhà máy.

Với vốn đầu tư 14 tỷ đồng, BTWASECO tin tưởng, hợp tác với Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàn Mỹ Việt Nam (PERNAM) thực hiện gói thầu EPC Cải tạo nhà máy nước Lagi nâng công suất từ 5.000 m3/ngày.đêm lên 10.000 m3/ngày.đêm.

PERNAM đã tiến hành khảo sát hiện trạng nhà máy, thu thập thông tin, số liệu chất lượng nước thô, từ đó đưa ra kế hoạch tiến độ về công nghệ, vật tư sao cho thực hiện dự án hiệu quả và nhanh chóng nhất. Ưu điểm công nghệ mà PERNAM đã lựa chọn là cải tạo hiệu quả và nâng công suất bể xử lý nhưng không cần xây mới hoặc mở rộng bể, tiết kiệm diện tích xây dựng, tiết kiệm điện năng và hóa chất, tự động hóa vận hành nhà máy.