Tin Tức

Lễ khánh thành “Hệ thống xử lý nước bằng công nghệ RO Optiflux tại Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi”

blog-construction-2

Ngày 10/11/2017, Công ty Cấp nước Sóc Trăng vừa khánh thành hệ thống xử lý nước lợ bằng công nghệ RO cải tiến Optiflux tại Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi

Ngày 10/11/2017, Công ty Cấp nước Sóc Trăng vừa khánh thành hệ thống xử lý nước lợ bằng công nghệ RO cải tiến Optiflux tại Xí nghiệp Cấp nước Phú Lợi nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt tại địa phương với giá nước bằng giá quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt.

Lễ khánh thành với sự tham gia ông Đặng Văn Ngọ, Chủ tịch Chi hội Cấp nước miền Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng, ông Vũ Hồng Dương, Phó Chủ tịch Chi hội Cấp nước miền Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cấp nước Hải Phòng và các đại diện khác đến từ các công ty Cấp nước Tây Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, An Giang…

Hệ thống được thi công xây dựng bởi Công ty CP TV TK XD Hoàn Mỹ Việt Nam (Pernam) cùng với sự hỗ trợ từ các Chuyên gia Hà Lan đến từ Công ty Vitens và được đưa vào vận hành thử từ ngày 13 tháng 07 năm 2017.

Hệ thống sử dụng công nghệ RO cải tiến (công nghệ RO Optiflux) lấy nước trực tiếp từ giếng (nước nguồn yếm khí) và không qua hệ thống tiền xử lý. Công nghệ RO Optiflux cho hiệu suất nước sạch đầu ra khá cao (80%) so với công nghệ truyền thống (hiệu suất đầu ra 50% - 60%). Hệ thống RO Optiflux sử dụng điện năng thấp hơn các hệ thống RO hiện có trên thị thường. Hệ thống sử dụng chất chống cáo cặn (anti scalant) giúp tăng gấp đôi tuổi thọ màng lọc so vơi RO thông thường. Ngoài ra, hệ thống được vận hành hoàn toàn tự động, được điều khiển, giám sát qua hệ thống Scada.


Chất lượng nước sau xử lý các chỉ tiêu theo dõi đều đạt QCVN 01:2009/BYT, đặc biệt độ mặn đầu vào 583 mg/l, đầura ≤ 50 mg/l (kết quả xét nghiệm ngày 13/07/2017 do Soctrangwaco cung cấp). Ngoài ra, các chỉ tiêu khác sau xử lý như sắt và mangan dưới 0.01 mg/l, amonidưới 0.02 mg/l,…

Hệ thống xử lý nước lợ RO Phú Lợi là giải pháp xử lý nước hiệu quả, ứng phó với vấn đề xâm nhập mặn đang diễn ra tại Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi hệ thống đưa vào sử dụng, chất lượng nước sau xử lý ổn định và đạt theo yêu cầu QCVN 01/2009 BYT, giải quyết vấn đề thiếu nước cho người dân tại vùng nhiễm mặn nhất là mùa khô, góp phần cải thiện chất lượng sống người dân tỉnh SócTrăng.

Hình ảnh Lễ Khánh Thành: