Hệ Thống Di Động

ƯU ĐIỂM

  • Chất lượng nước đầu ra đạt QCVN 01:2009/BYT.
  • Thiết kế nhỏ gọn, công suất từ 5-20 m3/h.
  • Tiết kiệm năng lượng.
  • Tiết kiệm hóa chất, lượng PAC sử dụng 5-10 g/m3 nước.
  • Linh hoạt trong lắp đặt.
  • Kích thước container, dễ dàng vận chuyển.

HỆ THỐNG XỬ LÝ DI ĐỘNG công suất linh hoạt từ 5 – 20 m3/h

construction1
Hình : Hệ thống xử lý di động 5 m3/h