Xử Lý Nước Ngầm

Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu


Địa Điểm Dự ÁN:

Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt, Mangan, Nâng pH

Công Suất

20.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công ty cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ