Xử Lý Nước Ngầm

Giá Rai - Hộ Phòng, Bạc Liêu


Địa Điểm Dự ÁN:

Giá Rai - Hộ Phòng, Bạc Liêu

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Ngầm - Xử Lý Sắt

Công Suất

3.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty CP Cấp Nước Bạc Liêu