NEWS

Pernam JSC ký hợp đồng tồng thầu EPC với Công Ty POWACO tại Triển Lãm Vietwater 2018

On November 8th 2018 Pernam JSC signed an EPC contract with PAWACO.

Tại Triễn Lãm Vietwater 2018 Pernam JSC đã ký hợp đồng Tổng Thầu EPC với Công Ty CP Nước Sạch Phú An - POWACO. Công nghệ Perfector-R, Công suất 5000 m3/ ngày đêm